cover

Artykuły

Wsparcie w ramach programu „Woda do spożycia” -inwestycje dla gmin powyżej 15 tys. mieszkańców

Gminy, które mają powyżej 15 tysięcy mieszkańców, mogą skorzystać z pomocy programu „Woda do spożycia”, w ramach działania FENX.02.05. Wśród projektów objętych wsparciem znajdują się zadania dotyczące m. in.: budowy i modernizacji infrastruktury do dystrybucji wody, zadania mające na celu ograniczenie strat wody. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Gminy nie spełniające wymogu liczby mieszkańców mogą ubiegać się o budowę lub modernizację sieci magistralnych.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 6 listopada 2023 r. „300 mln zł na inwestycje wodociągowe w gminach powyżej 15 tys. mieszkańców.”
oraz: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0205-iw01-00123

poniedziałek 6 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej