cover

Artykuły

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.4.2005 w sprawie szkodliwych czynników biologi

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.4.2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki(Dz.U.05.81.716). Rozporządzenie określa m.in. klasyfikacje i wykaz szkodliwych czynników biologicznie oraz wykaz prac narażających pracowników na działanie tych czynników. W wykazie powyższych prac Rozporządzenie podaje m.in. pracę przy oczyszczaniu ścieków.

czwartek 2 czerwca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej