cover

Artykuły

Kompromis Rady Europy dotyczący dyrektywy o oczyszczaniu ścieków


Rada Europy osiągnęła konsensus w oferowanej zmianie dotyczącej dyrektywy ściekowej. Ustalone tzw. podejście ogólne stanie się kartą przetargową do rozmów z Parlamentem Europejskim dotyczącym ostatecznego kształtu przepisów. Wśród ustaleń znalazły się tematy związane z terminami oraz drogą ich wdrażania również dla naszego kraju. Nowe przepisy związane ze zbieraniem i oczyszczaniem ścieków mają sprzyjać ochronie środowiska i zdrowiu obywateli.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 20 października 2023 r. „RE za złagodzeniem unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków”.

piątek 3 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej