cover

Artykuły

W dniu 16.06.2005 r. w Wiśle odbyło się wyjazdowe robocze spotkanie dyskusyjne Forum Dyskusyjnego Wo

W dniu 16.06.2005 r. w Wiśle odbyło się wyjazdowe robocze spotkanie dyskusyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na temat uchwalonej nowelizacji ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, omówienie najistotniejszych zmian w ustawie oraz wypracowanie stanowiska środowiska wodociągowego, w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego.Na spotkanie przybyło ponad 180 osób z przedsiębiorstw wod-kan. z całego kraju. Kolejnym elementem omawianym na roboczych spotkaniach dyskusyjnych będą nowe regulaminy i umowy. Powstaje zespół roboczy w skład którego wchodzą m.in. prawnicy - konsultanci Forum Dyskusyjnego, który będzie opracowywał powyższe dokumenty. Liczymy na współpracę całego środowiska w tym zakresie. Najbliższe spotkanie związane z nowym regulaminem odbędzie się we wrześniu br.

Fotoreportaż z roboczego spotkania dyskusyjnego


środa 22 czerwca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej