cover

Artykuły

Przedstawiamy opracowane przez konsultantów Forum kancelarie Business Lex z Poznania graficzne oprac

Przedstawiamy opracowane przez konsultantów Forum kancelarie Business Lex z Poznania graficzne opracowanie dotyczące zapisów nowelizacji ustawy "o zbiorowym..." w sprawie zatwierdzenia taryf:
Wariant I – niepodjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
Wariant II – podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
Wariant III – podjęcie przez radę gminy uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf
A. Wojewoda stwierdza nieważność uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf
(„przyznaje rację” przedsiębiorstwu i organowi wykonawczemu gminy)
B. Wojewoda nie stwierdza nieważności uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf
(„przyznaje rację” radzie gminy)
Powyższe opracowanie zostało przygotowane i omówione na roboczym spotkaniu konsultacyjnym Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich w czerwcu br. Wiśle.

Wariant I – niepodjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

Wariant II – podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

Wariant III – podjęcie przez radę gminy uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf

A. Wojewoda stwierdza nieważność uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf („przyznaje rację” przedsiębiorstwu i organowi wykonawczemu gminy)

B. Wojewoda nie stwierdza nieważności uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf („przyznaje rację” radzie gminy)

Problematyczne kwestie:
1. obowiązywanie i ogłoszenie taryfy uznanej później za nieobowiązującą
2. doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego przedsiębiorstwu
3. ewentualne zaskarżenie rozstrzygnięcia do WSA
4. stwierdzenie nieważności uchwały z przyczyn nie wynikających z treści wniosku taryfowego
5. uznanie za nieważne uchwały w części odnoszącej się tylko do jednej z taryf

Źródło : Business Lex

środa 22 czerwca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej