cover

Artykuły

"Jeśli bez umowy, to bez przetargów"

W Rzeczpospolitej z 12 sierpnia br. (strona C1), ukazał się "Jeśli bez umowy, to bez przetargów".
Orzeczenie NSA z którego wynika, iż gmina ma prawo zlecać spółką komunalnym zadania bez potrzeby stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Pod pewnym jednak warunkiem - przetarg nie jest konieczny jeśli w uchwale o zawiązaniu spółki wyraźnie zaznaczono, że powołano ją do wykonywania określonych zadań gminy.

niedziela 21 sierpnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej