cover

Artykuły

Weszła w życie ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. "o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

Weszła w życie ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. "o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw" Dz.U. Nr 85, poz. 729 z 2005 r.
Ustawa była omawiana na spotkaniu konsultacyjnym we Wrześni oraz w Wiśle w czerwcu br.
Kolejnym elementem omawianym na roboczych spotkaniach dyskusyjnych będą nowe regulaminy i umowy. Powstał zespół roboczy w skład którego wchodzą m.in. prawnicy - konsultanci Forum Dyskusyjnego, który opracowuje powyższe dokumenty. Najbliższe spotkanie związane z nowym regulaminem odbędzie się we wrześniu br.

niedziela 21 sierpnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej