cover

Artykuły

Robocze spotkanie konsultacyjne: uchwalona nowelizacja ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym z

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

oraz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

proponują Państwu

DWA NIEZALEŻNE TERMINY:

roboczego spotkania konsultacyjnego

uchwalona nowelizacja ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”

NOWY REGULAMIN

opracowany przez Kancelarie Prawne Konsultantów
Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich

W ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁACH INFORMACJE
I KARTY ZGŁOSZENIOWE
OSOBNO DLA SPOTKANIA WE WRZEŚNI I W WIŚLE

Do Państwa należy wybór

niedziela 28 sierpnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej