cover

Artykuły

Ukazał się Dziennik Ustaw(Dz. U. Nr 163, poz. 1364), a w nim przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

Ukazał się Dziennik Ustaw(Dz. U. Nr 163, poz. 1364), a w nim przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z powyższym od 26 września br. nie będą już potrzebne pozwolenia na budowę niektórych obiektów i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych i elektroenergetycznych. Przyłącza te można będzie nawet realizować bez zgłaszania takiej inwestycji, wymagać to jednak będzie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Redakcja
Forum Dyskusyjnego
Wodociągów Polskich

środa 7 września 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej