cover

Artykuły

W zawiązku z licznymi kierowanymi do nas zapytaniami informujemy...

W zawiązku z licznymi kierowanymi do nas zapytaniami informujemy, że korzystnie ze strony internetowej, listy dyskusyjnej oraz systemu informacji e-mailowej jest całkowicie bezpłatny.
Ponadto informujemy , że od września br wznawiamy całkowicie bezpłatne dyżury telefoniczne prawników konsultantów Forum (szczegóły na stronie internetowej)
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich www.forum-wodociagi.pl zaprasza do korzystania ze strony interetowej oraz udziału w listach dyskusyjnych.

Listy Dyskusyjne - na stronie stronie www. utworzona została jedyna, a zarazem największa branżowa lista dyskusyjna w Polsce. W chwili obecnej jest na niej ponad 280 osób z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całego kraju. Lista dyskusyjna podzielona została na następujące działy tematyczne :

  • wodociągi - stacje uzdatniania wody i sieci wodociągowe (zakres : technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy itp.)
  • kanalizacja – oczyszczalnie ścieków , przepompownie i sieci kanalizacyjne (zakres : technologia, urządzenia, materiały, wykonawcy itp.)
  • zarządzanie firmami wod-kan (zakres : administracja, ustalanie opłat, aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa itp.)

Corocznie w ramach wymiany informacji e-mailowej przesyłanych jest kilkaset informacji pomiędzy uczestnikami list dyskusyjnych.

Ze składem uczestników listy dyskusyjnej z poszczególnych działów tematycznych można zapoznać się na stronie www. Jednakże samo uczestnictwo na liście wymaga zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonej karty uczestnictwa. Późniejsze przesyłanie informacji odbywa się tylko pomiędzy uczestnikami danego działu tematycznego i nie jest ono bez zgody ich autorów przedstawiane na otwartej stronie Forum. Lista dyskusyjna przeznaczona jest tylko dla przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i komunalnych, co skutkuje hermetyzacją listy i dużą wiarygodnością wymienianych na liście informacji. Udział w dyskusji pozostałych zainteresowanych możliwy jest na ogólnodostępnym forum strony www

Strona internetowa (www.forum-wodociagi.pl) - Na stronie Forum znajduje się w chwili obecnej blisko 30 różnych działów m.in.

- “akty prawne” a w nim “nowości” oraz “baza tematyczna”. W dziale tym ukazują się m.in. informacje o wszystkich najnowszych aktach prawnych dotyczących wody i kanalizacji, a co najważniejsze istnieje możliwość bezpośredniego pobierania treści tych aktów.

- “forum” prezentowane są artykuły (lub ich streszczenia) publikowane w różnego rodzaju czasopismach branżowych, prawnych i innych

- “porady prawne”, gdzie każdy chętny może zadać pytanie dotyczące interesującego go tematu. Odpowiedzi udzielane są przez samych uczestników Forum lub redakcję po konsultacji ze współpracującymi z Forum prawnikami.

- "opinie prawne" - wydawane przez współpracujące i uznane Kancelarie Prawne

- “katalog firm” (największy w Polsce interaktywny katalog firm z branży wod-kan),

- “ciekawa książka” można zapoznać się a następnie zamówić interesującą pozycję z branży wod-kan z atrakcyjnym rabatem taniej niż w tradycyjnej księgarni.

- “promocje” zawiera informacje o promocjach na poszczególne produkty organizowanych przez różnego rodzaju firmy. W dziale tym można będzie zamówić interesujący nas produkt po promocyjnej cenie.

Celem autorów Forum Dyskusyjnego Wodociagów Polskich www.forum-wodociagi.pl jest ciągłe aktualizowanie strony a także jej interaktywność - tematy podejmowane przez uczestników Forum lub listy dyskusyjnej mają odzwierciedlenie na łamach strony internetowej oraz w spotkaniach konsultacyjnych. Autorzy Forum są przekonani , iż wspólnie tworzone internetowe forum praktyków z przedsiębiorstw wodo-kanalizacyjnych, jak i przedstawicieli środowisk naukowych, zarówno na ogólnodostępnej stronie www., jak i na zamkniętych listach dyskusyjnych służące przede wszystkim wymianie informacji jest bardzo potrzebne dla naszego środowiska.

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.forum-wodociagi.pl oraz do udziału w listach dyskusyjnych.

poniedziałek 19 września 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej