cover

Artykuły

Artykuły p. Łukasza Ciszewskiego oraz p. Mirosława Krzyszczaka

W Gazecie Prawnej nr 179 z 14 września 2005 (str.7) ukazały się artykuły p. Łukasza Ciszewskiego oraz p. Mirosława Krzyszczaka – konsultantów prawnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, dotyczące nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pobierz
Powyższe umowy będą przedmiotem spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w październiku br.

wtorek 20 września 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej