cover

Artykuły

W dniach 11.10.2005 we Wrześni i 20.10.2005 w Wiśle odbędzie się spotkanie konsultacyjne

Ze względu na obszerność tematyki umów i dogłębne omówienie każdego zagadnienia, na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20 października b.r. zostaną omówione dwa pierwsze wzory umów związane z obsługą budynków wielolokalowych.
Konsultanci prawni Forum poruszą m.in. zagadnienia dotyczące charakteru prawnego umów, zasad ich zawierania ze wspólnotami i osobami korzystającymi z lokali. Przedstawione zostaną również graficznie zasady rozliczania różnic

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

oraz

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

proponują Państwu

DWA NIEZALEŻNE TERMINY:

roboczego spotkania konsultacyjnego

uchwalona nowelizacja ustawy „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”

Nowelizacja umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

NOWE UMOWY

opracowane przez Kancelarie Prawne Konsultantów
Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich

W ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁACH INFORMACJE
I KARTY ZGŁOSZENIOWE
OSOBNO DLA SPOTKANIA WE WRZEŚNI I W WIŚLE

Do Państwa należy wybór

poniedziałek 26 września 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej