cover

Artykuły

Najważniejsze terminy wynikające z nowelizacji ustawy o zbiorowym

Przedstawiamy graficzne zestawienie najważniejszych terminów związanych z nowelizacją ustawy o zbiorowym...
Zestawienie przygotował konsultant prawny Forum p. Łukasz Ciszewski z Kancelarii BUSINESS LEX Z. Jerzmanowski. zobacz

wtorek 4 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej