cover

Artykuły

W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł "Wodomierz to większe oszczędności dla najemcy"

W Gazecie Prawnej (6.10.2005) ukazał się artykuł "Wodomierz to większe oszczędności dla najemcy". Jest to kolejny artykuł w ogólnopolskiej gazecie dotyczący instalacji wodomierzy w indywidualnych lokalach, umów na dostawę wody z lokatorami oraz rozliczeń za zużytą wodę.
 
O nowych umowach w budynkach wielolokalowych zgodnych z nowelizacją ustawy o zbiorowym... będziemy mówić na spotkaniach konsultacyjnych 11 października we Wrześni i 20 października w Wiśle b.r.

piątek 7 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej