cover

Artykuły

Robocze spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji umów - część II zostaje przesunięte na styczeń

Robocze spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji umów - część II zostaje przesunięte na styczeń 2006r. O szczegółowym terminie poinformujemy listownie na stronie internetowej oraz drogą mailową. Przesunięcie to jest spowodowane nałożeniem się terminów z ostateczną datą przedłożenia radzie gminy przez przedsiębiorstwa projektów nowych regulaminów

poniedziałek 24 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej