cover

Artykuły

Czy konieczne jest stosowanie powietrza podczas płukania odżelaziaczy? Jeżeli tak, to w jakiej ilośc

Pyt.:
Czy konieczne jest stosowanie powietrza podczas płukania odżelaziaczy? Jeżeli tak, to w jakiej ilości? Czy nie stosowanie powietrza do płukania może mieć wpływ na jakieś problemy w uzdatnianiu wody?


Odp.:
Zdecydowanie tak! Stosowanie powietrza podczas płukania złóż usuwających żelazo i mangan z wody podziemnej jest niezwykle istotne. Spełnia ono wiele funkcji, nie możliwych do realizacji podczas płukania tylko samą wodą. Między innymi pozwala skutecznie usunąć nadmiernie rozrastające się na ziarnach materiału filtracyjnego powłoki tlenkowe (tlenki żelaza i manganu), dzięki czemu są stabilne granulometrycznie. Często zdarza się tak, że na stacjach uzdatniania wody, które nie wykorzystują powietrza do płukania złóż i dodatkowo stosują zbyt małą intensywność płukania wodą złoża, mogą się nawet zbrylać (wytrącone tlenki żelaza sklejają ziarna złoża), tworząc trudne do rozbicia skorupy. Jeżeli proces nie zaszedł zbyt daleko, można jeszcze uratować złoże płucząc je właśnie powietrzem. Jednak znane są przypadki, gdzie konieczne było opróżnienie filtra, które nawiasem mówiąc wcale nie było takie łatwe.

Płukanie powietrzem z reguły prowadzi się w pierwszej kolejności – przed powietrzem. Wg literatury złoża piaskowe należy płukać przez ok. 2 – 5 min (najczęściej ok. 2 – 3 min) z intensywnością ok. 60,0 m3/m2*h. Zaleca się, by przed płukaniem powietrzem obniżyć zwierciadło wody w filtrze – unika się dzięki temu wynoszenia ziaren złoża (zwłaszcza w przypadku złóż antracytowych).

piątek 21 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej