cover

Artykuły

Czy mają Państwo jakieś doświadczenia ze stosowaniem otwartego napowietrzania wody? Czy jest ono sku

Pyt.:
Czy mają Państwo jakieś doświadczenia ze stosowaniem otwartego napowietrzania wody? Czy jest ono skuteczniejsze niż napowietrzanie ciśnieniowe? W jakich układach można je wykorzystywać?

Odp.:
Prowadziliśmy badania technologiczne na jednej z wielkopolskich Stacji Uzdatniania Wody, która wykorzystywała do napowietrzania wody podziemnej kaskady napowietrzające. Działały one bardzo dobrze, wprowadzając do wody ok. 10,0 – 11,0 mgO2/L. Ponadto wyraźny był wzrost pH wody po napowietrzeniu, co wiązało się głównie z usunięciem CO2 agresywnego. Nieporównywalna jest również skuteczność napowietrzania otwartego w odpędzaniu takich gazów jak H2S czy NH3.


Stosowanie kaskad wiąże się z koniecznością przerwania ciśnieniowego układu hydraulicznego. Woda jest pompowana na kaskady (lub inne urządzenia napowietrzania otwartego, takie jak złoża ociekowe z różnym wypełnieniem, czy różnego rodzaju dysze), skąd grawitacyjnie, po napowietrzeniu spływa do komory reakcji. Stąd pompy międzyoperacyjne (pompy II stopnia) tłoczą wodę napowietrzoną na filtry. Z jednej strony, poprzez konieczność zastosowania II stopnia pompowania, zwiększają się koszty eksploatacyjne. Jednak jak wykazują prowadzone badania i doświadczenia praktyczne, układ taki, (kaskady wraz z komorą reakcji) jest niezwykle skuteczny w układach uzdatniania wody podziemnej. Przede wszystkim pozwala usunąć nadmiar gazów rozpuszczonych w wodzie i wprowadza bezciśnieniowo powietrze, co również nie jest bez znaczenia. Wydłuża czas kontaktu żelaza zawartego w wodzie surowej z tlenem, przez co na filtry trafia już praktycznie tylko utlenione żelazo w postaci kłaczków Fe(OH)3.

niedziela 16 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej