cover

Artykuły

Mam pytanie. Jak długo wpracowują się filtry do usuwania manganu? Czy można jakoś przyspieszać ten p

Pyt.:
Mam pytanie. Jak długo wpracowują się filtry do usuwania manganu? Czy można jakoś przyspieszać ten proces?


Odp.:
Wpracowanie naturalne złóż filtracyjnych do usuwania manganu, jest zbiorem procesów natury chemicznej, fizycznej i biologicznej. Czas wpracowania jest trudny do określenia. Zależy m.in. od rodzaju zastosowanego złoża, obciążeń filtrów, jakości wody surowej. Doświadczenia wskazują, ze nie można porównywać czasów wpracowania, nawet takich samych materiałów filtracyjnych na różnych stacjach uzdatniania wody. Znane nam są stacje, na których naturalne wpracowanie złóż antracytowo – kwarcowych trwało ponad rok, przy wcale nie dużych ilościach manganu na wejściu (ok. 0,25 – 0,30 mgMn/L). Na innej stacji wpracowanie złóż kwarcowych wyniosło ponad 200 dni – przy czym odbywało się ono przy dość wysokich prędkościach filtracji. Na dzień dzisiejszy wpracowujemy stację pracującą na złożach chalcedonitowych. Jak do tej pory udało się wpracować dwa filtry w okresie wynoszącym ok. 70 dni – z tym, że stacja jest specyficzna (pracuje na maks. prędkościach filtracji wynoszących 15,0 m/h, w systemie załącz – wyłącz).


Jest kilka czynności technologicznych, które pozwalają przyspieszyć naturalne wpracowanie złoża (nawet o 50,0 – 75,0 %!). Jednak ich zastosowanie i skuteczność wymaga szczegółowego rozpoznania technologii

piątek 14 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej