cover

Artykuły

Jak obliczyć prędkość filtracji?

Pyt.:
Jak obliczyć prędkość filtracji?


Odp.:
Prędkość filtracji obliczamy dzieląc przepływ wody przez powierzchnię filtracji. Skąd wziąć przepływ wody? Zależy jak dobrze opomiarowany jest ciąg technologiczny. W najgorszej sytuacji, często występującej na wiejskich hydroforniach pracujących w systemie załącz - wyłącz, można jedynie skorzystać z wodomierza studziennego. Mierząc stoperem czas pomiędzy załączeniem i wyłączeniem pompy głębinowej i obliczając różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza można ustalić średni!
przepływ zgodnie ze wzorem:

Q = (VwI – VwII) / t [m3/s]; gdzie:
VwI, VwII – wskazanie wodomierza przed załączeniem i po wyłączeniu pompy głębinowej [m3],
T – czas pracy (odmierzony stoperem) [s]

Dzieląc teraz ustalony przepływ – Q, przez sumę powierzchni wszystkich filtrów na stacji (w układach dwustopniowych osobno, przez powierzchnię pierwszego i drugiego stopnia filtracji) uzyskujemy średnią prędkość filtracji.

W sytuacji gdy na ciągu technologicznym zamontowane są przeplywomierze – odczytujemy chwilową wartość wskazaną przez instrument i przeliczamy przez powierzchnię filtracji, bądź filtra. Każdy technolog powinien bezwzględnie znać parametry hydrauliczne stacji, wśród których najważniejszym jest właśnie prędkość filtracji wody.

wtorek 11 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej