cover

Artykuły

Dziurawa woda

W Gazecie Prawnej(nr 1576) ukazał się artykuł pt. "Dziurawa woda".(zobacz) W artykule opisano spór UOKiK z jednym z przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Sprawa dotyczyła umowy "o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków", w której zdaniem Urzędu nie znalazły się istotne dla odbiorców wody postanowienia.

piątek 4 listopada 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej