cover

Artykuły

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrze

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”, napisana ona została z myślą o eksploatatorach miejskich sieci wodociągowych, projektantach oraz studentach wydziałów inżynierii i ochrony środowiska uczelni wyższych. Publikacja ta jest tłumaczeniem cenionego w Niemczech podręcznika dla operatora systemów wodociągowych. zobacz

poniedziałek 14 listopada 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej