cover

Artykuły

Przekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych

Przekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska(zobacz).

-   Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
-   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
-   Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

środa 23 listopada 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej