cover

Artykuły

Na stronie internetowej Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Dotacje na inwestycje proekolog

Na stronie internetowej Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Dotacje na inwestycje proekologiczne”. W artykule opisano temat Funduszu Spójności, który jest w chwili obecnej jednym z największych źródeł pozyskiwania pieniędzy na inwestycje proekologiczne.  Omówiono procedurę przyznawania dotacji, przygotowania przedsięwzięcia,  opracowania analizy kosztowej i ekonomicznej, etapów wnioskowania o dofinansowanie z FS. (zobacz)

środa 23 listopada 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej