cover

Artykuły

Służebność gruntowa dla gminy

We „Wspólnocie” nr 24/744 z dnia 26 listopada 2005 r. ukazał się artykuł „Służebność gruntowa dla gminy”. Autor opisuje ustanowienie służebności gruntowej poprzez postanowienie sądowe jako jeden ze sposobów wykorzystania, przez jednostki samorządu terytorialnego, cudzego gruntu do przeprowadzenia sieci uzbrojenia

czwartek 1 grudnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej