cover

Artykuły

Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych"(800kB), autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber. Artykuł ten zaprezentowany był na konferencji Licheń 2004. Przedstawia on ciekawe wyniki porównawczych badań na złożach chalcedonitowych i antracytowo-kwarcowych prowadzonych na SUW Września.

Jeden z autorów p. Łukasz Weber jest konsultantem Forum w zakresie technologii wody i prowadzi cotygodniowe dyżury telefoniczne.(szczególy na stronie Forum)

środa 7 grudnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej