cover

Artykuły

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi(zobacz)

czwartek 8 grudnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej