cover

Artykuły

W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó


BRAK WOLNYCH MIEJSC


SPOTKANIE
FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH
MIEJSCE SPOTKANIA - WRZEŚNIA

TYLKO JEDEN TERMIN - 26.01.2006r

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIMI
URZĘDÓW MIAST I GMIN

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

zaprasza na :

robocze spotkanie konsultacyjne

uchwalona nowelizacja ustawy
„o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”


Nowelizacja umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

NOWE UMOWY – CZĘŚĆ II
opracowane przez Kancelarie Prawne Konsultantów
Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich

- Umowne zasady usuwania awarii przyłączy po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

ponadto

- Zmiana ustawy o drogach publicznych. Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kontekście przyłączy.

- Zasady budowy przyłączy po nowelizacji prawa budowlanego, w tym stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego tej w sprawie.

- Urządzenia wod-kan w planach zagospodarowania przestrzennego
w świetle planowanych zmian.

NA SPOTKANIU ZAPOCZĄTKUJEMY DYSKUSJĘ N.T.:

Problemów prawnych związanych z posadowieniem infrastuktury
wod-kan na cudzych gruntach.

Pozostałe informacje oraz karty zgłoszeniowe

czwartek 5 stycznia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej