cover

Artykuły

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polski

OSTATNIE 30 WOLNYCH MIEJSC


SPOTKANIE TECHNOLOGICZNE
FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH
MIEJSCE SPOTKANIA - WRZEŚNIA

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

zaprasza na :

robocze spotkanie konsultacyjne w zakresie technologii wody


„Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych,
ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I ”

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych przeznaczonych dla technologów wody przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

Spotkania prowadzone będą przez konsultantów Forum ds. technologii wody, praktyków rozwiązujących wiele zagadnień technologicznych, prowadzących cotygodniowe technologiczne dyżury telefoniczne Forum Dyskusyjnego.

Ideą spotkań jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy praktycznej w zakresie szeroko rozumianego uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej.

W trakcie spotkań prezentowane będą filmy video i zdjęcia z licznych stacji wodociągowych z całego kraju

Spotkanie technologiczne pod patronatem merytorycznym :
prof. dr hab. inż. Marka Sozańskiego

 

Pozostałe informacje oraz karty zgłoszeniowe

czwartek 5 stycznia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej