cover

Artykuły

W dniu 17.02.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó

W dniu 17.02.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich pt. "OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
opracowana przez Kancelarie Prawne Konsultantów
Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich
(wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają opinię prawną w materiałach)
, ponadto ..."

poniedziałek 30 stycznia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej