cover

Artykuły

W Rzeczpospolitej (24.01.2006 r.) ukazał się art.

W Rzeczpospolitej (24.01.2006 r.) ukazał się art. "Woda i ścieki drożej". W artykule opisana jest sytuacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy planującego podnieść stawki za wodę i ścieki i sugestie Rady Warszawy dot. finansowania przez MPWiK nowych przyłączy.

wtorek 7 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej