cover

Artykuły

szkolenie września

Z ostatniej chwili:

- w materiałach na spotkaniu zostaną zamieszczone zestawienia cen za wodę i ścieki z 2005 r. powstałe z ponad 400 przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych z całego kraju
- kancelarie prawne - konsultanci prawni Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich ustosunkują się do pisma ministra Transportu i Budowbictwa p. Jerzego Polaczka i rozesłanego do wojewodów dotyczący uwag do wzorcowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 
OSTATNIE 30 MIEJSC
 
SPOTKANIE FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH

MIEJSCE SPOTKANIA - WRZEŚNIA TYLKO JEDEN TERMIN - 17.02.2006 r.

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIMI
URZĘDÓW MIAST I GMIN

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl
zaprasza na:

robocze spotkanie konsultacyjne

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
opracowana przez Kancelarie Prawne Konsultantów
Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich
(wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają opinię prawną w materiałach)

- znaczenie dla środowiska stanowiska Ministerstwa Transportu i Budownictwa w sprawie przyłączy, opublikowanego w Zeszycie IGWP
- problematyka prawna hurtowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków- problemy prawne związane z posadowieniem infrastuktury wod-kan na cudzych gruntach – część II (kontynuacja ze spotkania z dnia 26.01.2006 r.)

ponadto
- tendencje zmian w rozporządzeniu taryfowym na podstawie projektu rozporządzenia- kontrole hydrantów p-poż

środa 8 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej