cover

Artykuły

Prezentujemy fotorepotraż

Prezentujemy fotorepotraż z technologicznego spotkania konsultacyjnego „Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I ”, które odbyło się w dniu 3.02.2006 r. pod patronatem Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.Przedstawiamy fragment materiałów przygotowanych na spotkanie konsultacyjne, przedstawiający omawiane problemy, jakie wystąpiły na jednej z miejskich stacji uzdatniania wody, rozwiązane w wyniku interwencji technologicznej.

fragment materiałów

 

poniedziałek 13 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej