cover

Artykuły

forum poleca

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca:
„Forum eksploatatora” - czasopismo skierowane do eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej, biur projektowych, urzędów administracji państwowej, wyższych uczelni i studentów. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
O czasopiśmie (1.5 MB)

środa 15 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej