cover

Artykuły

Zachęcamy do uczestnictwa

Zachęcamy do uczestnictwa w zamkniętych listach dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Listy przeznaczone są tylko dla przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan. i środowisk naukowych. co skutkuje hermetycznością listy i dużą pewnością otrzymywanych informacji.
W chwili obecnej na listach znajduje się ponad 360 osób z całej Polski a łączna liczba e-maili (we wszystkich działach) w ciągu ostatniego roku przekraczyła 1000.


Karta zgłoszenia uczestnictwa

Statystyki wraz ze sposobem działania list

czwartek 16 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej