cover

Artykuły

Pismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r

Prezentujemy przesłane przez Panów Łukasza Ciszewskiego z kancelarii prawnej BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI Sp.J. oraz Mirosława Krzyszczaka z kancelarii prawnej "DORADCA" Sp.K. pismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r., zawierającego uwagi dotyczące treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

poniedziałek 20 lutego 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej