cover

Artykuły

W dniu 8 marca 2006

    W dniu 8 marca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie art. 49 kc (sygn. akt III CZP 105/05)
 
Art. 49. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.
 
    Sąd Najwyższy przyjął, iż przepis art. 49 kc nie stanowi samoistnej podstawy do przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych urządzeń podobnych na własność przedsiębiorstwa lub zakładu. Skład siedmiu sędziów nie nadał podjętej uchwale mocy zasady prawnej.
 
    Powołana treść uchwały, potwierdza dotychczasowe jednoznaczne stanowisko prezentowane przez prawników FORUM w powyższej kwestii.

środa 15 marca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej