cover

Artykuły

Licheń

PATRONAT HONOROWY:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. WE WRZEŚNI


PATRONAT MEDIALNY:

www.forum-wodociagi.pl


Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

Kołobrzeska Fundacja Ochrony Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej
 
przy współudziale
SEKCJI GŁÓWNEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZITS


mają zaszczyt zaprosić do udziału w


V Konferencji Naukowo-TechnicznejWODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

AKTUALNA PROBLEMATYKA USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

która odbędzie się w dniach 21-22 września 2006 r. w Licheniu

piątek 21 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej