cover

Artykuły

na jednym

Na jednym z portali internetowych (krajowy rynek nieruchomości) opublikowano tekst "Rury i słupy na działce". Dotyczy on urządzeń energetycznych, wodociągowych, gazowych znajdujących się na gruntach prywatnych właścicieli. Na szczególną uwagę zasługuje analiza 2 wyroków Sądu Najwyższego z ubiegłego roku. W jednym z nich z dnia 28.06.2005 r. SN stwierdził, że jeżeli właściciel albo jego poprzednik prawny zgodził się na zainstalowanie na jego nieruchomości urządzeń do przesyłania mediów, nie może żądać ich usunięcia, jest to z jego strony zobowiązanie trwałe.
Pozostałe informacje w artykule.

czwartek 18 maja 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej