cover

Artykuły

uzupełnienie

UZUPEŁNIENIE I ROZSZERZENIE
SPOTKANIA TECHNOLOGICZNEGO Z ZAKRESU UZDATNIANIA WÓD PODZIEMNYCH KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 9 CZERWCA 2006 R.



Ze względu na liczne pytania pojawiające się w kuluarach w trakcie trwania poprzednich spotkań, jak i zapytania przesyłane przez uczestników spotkań autorzy chcieliby poszerzyć zakres zagadnień poruszanych na spotkaniu czerwcowym o typowo praktyczne problemy związane z:

- doborem odpowiedniego uziarnienia złóż filtracyjnych,

- praktycznymi aspektami płukania filtrów powietrzem (zwłaszcza z punktu widzenia procesów odżelaziania i odmanganiania wody),

- problemami technologicznymi w usuwaniu żelaza i manganu, związanymi z niewłaściwym podejściem do procesu płukania (zarówno na etapie projektu jak i eksploatacji filtrów),

- diagnostyką procesów uzdatniania wody pod kątem usuwania żelaza i manganu (uszczegółowienie dotychczas poruszanych zagadnień).


Ponadto zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami na spotkaniu poruszone zostaną również zagadnienia związane z odkwaszaniem wód podziemnych oraz usuwaniem amoniaku. W ramach przedstawionych tematów autorzy odniosą się do praktycznych aspektów omawianych procesów i ich powiązania (wpływu) na procesy odżelaziania i odmanganiania wody.

Poruszone zostaną tematy związane z:
- jednoczesnym usuwaniem amoniaku i manganu z wody (powiązanie obu procesów i wzajemny wpływ na efektywność),
- metodami usuwania amoniaku z wód poziemnych (zwłaszcza przy dużych stężeniach związków tego pierwiastka),
- stosowaniem filtrów aktywnych biologicznie,
- ustalaniem indeksów agresywności (korozyjności wody),
- zasadności stosowania „wkładek węglanowych” w filtrach z punktu widzenia poprawy efektywności odżelaziania i odmanganiania wody,
- skutecznością i celowością stosowania metod chemicznych i fizycznych w usuwaniu agresywnego dwutlenku węgla.

Ponadto, planowane jest również rozpoczęcie części poświęconej optymalizacji ekonomicznej ciągów technologicznych.

Na wyraźną prośbę uczestników, ostatnia część czerwcowego spotkania będzie poświęcona praktycznym problemom z jakimi technolodzy spotykają się w codziennej pracy.

Liczymy, że zakres przedstawionych powyżej tematów wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz pozwoli odpowiedzieć na nurtujące pytania czy nakreślić metody rozwiązania codziennych problemów.

więcej informacji

piątek 19 maja 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej