cover

Artykuły

w dzienniku

W dzienniku urzędowym UE nr 114 z 27.04.2006 r. ukazała się dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.04.2006 r. w sprawie odpadów. Wchodzi ona w życie 17 maja 2006 r.

poniedziałek 29 maja 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej