cover

Artykuły

na stronie

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdują się projekty aktów prawnych do ustawy "Prawo ochrony środowiska" oraz ustawy "Prawo wodne" do konsultacji społecznych.

poniedziałek 29 maja 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej