cover

Artykuły

Uruchamiamy

Uruchamiamy nowy dyżur telefoniczny specjalistów ds. bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. Dyżur będą prowadziły p. Edyta Fiałkowska, nr tel. (0-12) 664-68-74 oraz p. Agnieszka Pajdak-Stos - nr tel. (0-12) 664-68-75 reprezentujące firmę Biospekt Badania i Edukacja s.c. ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.
Powyższe osoby są jednymi z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce.
Dyżury będą odbywały się co dwa tygodnie w środy w godz. 10:00-11:30. Pierwszy dyżur odbędzie się 7 czerwca 2006 r., kolejny 21 czerwca. W lipcu i sierpniu - przerwa wakacyjna.

wtorek 6 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej