cover

Artykuły

W Rzeczpospolitej z 19.06.2006 r.

W Rzeczpospolitej z 19.06.2006 r. opublikowano art. "Woda nie jest rzeczą ani energią". Opisano stanowisko SN w sprawie jednej ze spółek wodnych, która złożyła zawiadomienie (później umorzone przez prokuraturę) o kradzieży wody poprzez nielegalne podłączenie do rurociągu.

środa 28 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej