cover

Artykuły

Przykładowy wzór umowy "o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych" przes

Przykładowy wzór umowy "o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych" przesłany nam wraz z załącznikami (1 i 2) przez jedno z przedsiębiorstw wod-kan.

sobota 29 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej