cover

Artykuły

W dziale "Prawna baza tematyczna"

W dziale "Prawna baza tematyczna" zamieszczamy akty prawne związane z tematyką odpadów. Opublikowana została ustawa o odpadach i rozporządzenia wykonawcze oraz wykaz wyroków SN i dyrektyw Unijnych.
    Przypominamy, że w bazie istnieje już ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu... wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

czwartek 29 czerwca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej