cover

Artykuły

W 2006 r. przypada 5-lecie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.

W 2006 r. przypada 5-lecie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Konferencja w Licheniu w dniach 21-22.09.2006 r. jest okazją do podsumowania całego okresu istnienia Forum, które działa dzięki licznym naszym przyjaciołom i znajomym. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

wtorek 29 sierpnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej