cover

Artykuły

W Rzeczpospolitej z dn. 14.09.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dn. 14.09.2006 r. ukazał się artykuł "Służebność drogi to nie tylko przejście do studni". SN w precedensowym wyroku z dn. 8.09.2006 r. przełamał tradycyjną interpretację przepisów kodeksu cywilnego o służebnościach gruntowych a zwłaszcza art. 285 par. 2 k.c.

Stanowisko SN jest korzystne głównie dla wszystkich przedsiebiorstw zajmujących się przesyłem mediów, otwiera drogę do uzyskania służebności gruntowej przez zasiedzenie, jeśli trwałe i widoczne urządzenie znajdowało się na cudzym gruncie wystarczająco długo.

poniedziałek 18 września 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej