cover

Artykuły

W

W "Gazecie samorządu i administracji" nr 22 ukazał się artykuł konsultantów prawnych Forum Ł. Ciszewskiego, J. Jerzmanowskiego, Z. Jerzmanowskiego, T. Płonki z kancelarii Business Lex p.t.: "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług".
Charakter techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powoduje, iż zawsze stanowią one odrębne od sieci rzeczy ruchome.To samo dotyczy kwestii posiadania. O ile bowiem urządzenia, nawet stanowiące własność odbiorców, służą przede wszystkim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicznie wchodzą w skład sieci.

piątek 3 listopada 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej