cover

Artykuły

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się interesujący materiał "Infrastruktura komunalna w 2005 r." a w nim m.in.:
- zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w zależności od województw,
- wielkość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- dynamika przyrostu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- ilość wody pobranej z ujęć.
 
Zwraczamy szczególną uwagę na pliki: "analiza" oraz "tablice 1-10" dotyczące branży wod-kan. 

wtorek 7 listopada 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej