cover

Artykuły

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast opracował poradnik

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast opracował na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury poradnik "Wymagania w zakresie jakości usług przy odbiorze odpadów komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych".
Celem poradnika było dostarczenie gminom informacji, które mogłyby posłużyć do opracowania procedur przygotowania i wydawania decyzji udzielających odpowiednich zezwoleń, ale stanowi on ciekawy materiał również dla branży wod-kan.
W skład poradnika wchodzą takie interesujące działy jak m.in.:
- standardy organizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- standardy organizacyjne w normach jakości
- standardy techniczne dla urządzeń stosowanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Poradnik można pobrać ze strony www.ikki.pl (pobierz poradnik).

środa 29 listopada 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej